Απόκτηση κωδικού μηχανογραφικού δελτίου

Η απόκτηση κωδικού μηχανογραφικού δελτίου απαιτεί την προσέλευση στο Λύκειο.

Ο κωδικός ασφαλείας δημιουργείται στο Λύκειο, από τις 21/6 έως και τις 30/6 .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Η καρτέλα συμμετοχής στις Πανελλαδικές και 2. Η αστυνομική ταυτότητα. 3. Το προσωπικό mail του υποψηφίου.

Το Λύκειο θα δίνει κωδικούς κάθε εργάσιμη ημέρα, από τις 09:00 – 13:00 .

Οι απόφοιτοι που δεν έδωσαν φέτος πανελλήνιες συνιστάται να προσέλθουν και αυτοί στο Λύκειο για να πάρουν κωδικό ασφαλείας, διότι με αυτό θα μπορούν να υποβάλλουν και αυτοί μηχανογραφικό για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ.

Κωδικό για το 10% των θέσεων μπορούν να πάρουν όσοι απόφοιτοι του 2020 και του 2021 επιθυμούν να μπουν σε άλλη σχολή.

Για το 10% οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική ταυτότητα, την καρτέλα συμμετοχής στις Πανελλαδικές και την Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές του 2020 ή του 2021.

Ο Διευθυντής

Πέτρος Γιατζάκης