Εκδρομή Α’ και Β’ Λυκείου Σχ.Έτους 2021-22

Στις 22/03/2022 συνεδρίασε στο γραφείο του Διευθυντή η Επιτροπή Εξέτασης των προσφορών για την εκδρομή της Α’ και Β’ Λυκείου. Μετά από ενδελεχή εξέταση των προσφορών και επικοινωνία με τα ξενοδοχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα, η εκδρομή κατακυρώθηκε ομόφωνα στο γραφείο TRAVEL PROJECT (ξενοδοχείο ELITE CITY RESORT 4 αστέρων + Lux), ως την καλύτερη συνολική προσφορά. Τιμή κατ’ άτομο 115 ευρώ, μαζί με άλλες προσφορές.