Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες και ημέρες που δέχονται για ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων

οι καθηγητές του σχολείου μας είναι στο ωρολόγιο πρόγραμμα σημειωμένες με το γράμμα Ε. Οι κηδεμόνες για να εισέλθουν στο σχολείο, θα πρέπει να έχουν άδεια εισόδου μέσω της πλατφόρμας edupass (Δήλωση επισκεπτών) για την ημέρα που επιθυμούν. Ο Διευθυντής δέχεται καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες.